Добре дошли! Благодаря Ви, че се отбихте. Надявам се да се чувствате приятно и уютно тук, в моето място за споделяне …

Добре дошли! Благодаря Ви, че се отбихте. Надявам се да се чувствате приятно и уютно тук, в моето място за споделяне …

За древната ни ведическа мартеница и нейната нова реплика Пробуденица

За древната ни ведическа мартеница и нейната нова реплика Пробуденица

Езотеричните значения на уникалната за света българска мартеница са известни вече на някои задълбочени изследователи на древните ни традиции и култура. Тя е СИМВОЛЪТ-НОСИТЕЛ НА ЧОВЕШКОТО ЖЕЛАНИЕ – ЗЕМНИТЕ И НЕБЕСНИТЕ СЕЛЕНИЯ ДА БЪДАТ В СИНХРОН С КОСМИЧЕСКИЯ РАЗУМ, т.е. с БОЖЕСТВЕНА ПРОМИСЪЛ!

И макар  и да са разновидни теософските учения на предците ни, те имат общи ведически представи за видимия и невидимия свят. Натрупали многохилядолетен опит, духовните доктрини в ОРФИЗМА, ПЕРУНИЗМА и ТАНГРИЗМА се оказа, че нямат нищо общо с вехтозаветното езичество. Нещо повече! В тези автохтонни култури липсват „светещи с отразена светлина“ лунни богове и няма дори наченки на робовладелски мазохизъм в обществените им отношения.

В тези три слънчеви култури има равнопоставима почит към БОГОТВОРЕЦА-ПЪРВОСЪЗДАТЕЛ НА ЖИВОТА и към ВЕЛИКАТА БОГИНЯ МАЙКА-ЗЕМЯ и природа! Естествено е те да са приносители на тайнственото мъжко и на репродуктивно-чаровно женско начало. И още по-обяснимо е тези две божествени същности да бъдат олицетворени с БЕЛИЯ и ЧЕРВЕН цвят на мартеницата ни.

„По образ и подобие“ на тези взаимно почитащи се и любящи божества са изградени и отношенията между МЪЖА и ЖЕНАТА в земния им живот. Тази белязана с бяло и червено ведическа доктрина можем да я открием навсякъде в БЪЛГАРСКОТО СЛОВО, ПЕСЕН, ОБРАЗ, ТАНЦ и ЗАКОНИ за невидимия и видимия свят. Тя е неразделна част и в християнската обредна система, отнасяща се както за православието, така и за „бялото и червено“ богомилство! Същото може да се установи  дори и във ватиканските ритуални практики.

Няма случайности и в общите езотерични представи за света. В тях БЕЛИЯТ ЦВЯТ олицетворява божествената същност от „СВЕТА НА СЛАВАТА“, т.е. на ДУХОВНОТО СЪВЪРШЕНСТВО. А ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ е отреден за „СВЕТА НА СИЛАТА“, където безотказно и неотменно действа Законът за причинно-следствената връзка. Чрез този Закон ЗЕМНАТА БОГИНЯ-МАЙКА изпълнява божествената си мисия да възпитава човека. Така биологичната маса от индивиди може да се превърне в ОСЪЗНАТИ ЛИЧНОСТИ, т.е. в ДУХОВНО ИЗВИСЕНИ ПРИНОСИТЕЛИ НА БОГОТВОРЯЩОТО СЛОВО.

Естествено е между тези коренно различни  светове да съществува ТРЕТИ ПРОСТРАНСТВЕН СВЯТ. Той е наречен още „АСТРАЛНО ПОЛЕ“, в което според тълкуванията има ВЕЧЕН КРЪГОВРАТ. Чрез него става слизането на всеки ДУХ в МАТЕРИЯТА като условие за самоусъвършенстване. Така че всяко превъплъщение в живота на Земята може да се възприеме като проверовъчен изпит по седмобална оценъчна система. По толкова са и стъпалата за слизане и качване между двата свята.

Досега това междинно пространство в езотериката се представяше като тъмносива мъгла. От 2002 г. обаче АСТРАЛНИЯТ СВЯТ придоби СВЕТЛОЗЕЛЕНА ОКРАСКА. Това е така, защото човешкият род вече прекрачи в новата ера на т.нар. СВЕТЛОЗЕЛЕН ВОДОЛЕЙ! За някои наши езотерици тази ера е БЪЛГАРСКА. Те имат предвид не само подредбата на цветовете от националното ни знаме, но и пророчествата, свързани с предстоящата за нас ОТГОВОРНА МИСИЯ. За тази предопределеност, както е казано, сме „подготвяни от хилядолетия“. Така или иначе, появата на ПРОБУДЕНИЦАТА Е ЗНАМЕНИЕ!!!

Тази навременна реплика на ведическата ни мартеница е предназначена за огромната част от пробудения ни вече и търсещ спасение народ. Този народ е на път първи да се освободи от коварството на досегашните политически илюзии, осигуряващи „вечни“ деменции, човеконенависти и богоборства.

На всички тях им е ясно, че с тази приматна всеядност изход няма както за имащите, така и за нямащите нищо индивиди. И точно сега е времето да докажем правотата на библейската притча: „ПОСЛЕДНИТЕ ЩЕ СТАНАТ ПЪРВИ!“.

Не с яловите субсидии от ЕС, а от нашето ПРОБУДЕНО С ЪЗНАНИЕ зависи дали ще влезем във времето за СЪЗИДАНИЕ или ще изчезнем заедно с досегашните ни мародери. Има и друга алтернатива! Даваме личен пример за ПРОМЯНА, като спрем да обслужваме кохортите от старозаветно заблудена паплач. Заедно със страха и невежеството тяхната диагноза е всеизвестна. Малко известно е обаче, както за нас, така и за тях ВЕДИЧЕСКАТА СИЛА и СЛАВА на древните актове на ПОЧИСТВАНЕТО и ПРЕЧИСТВАНЕТО, в личен план и на ПОКАЯНИЕТО и ПРОШКАТА в обществените отношения!

Само с такава трансформация на съзнанието може да се възстанови съзидателното човешко щастие, битие, достойнство и морал. Всичко останало е диващина и варварщина! Затова всеки българин трябва да спре да се озърта като подгонен звяр. В него ще е Ключът към ВЕДИЧЕСКАТА МЪДРОСТ, ако осъзнае, че ЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА И СЛАВАТА!!! Не другаде, а пак в него е целия честотен спектър на човешката реч, т.е. на даденото ни да опазим БЪЛГАРСКОТО СЛОВО!!!

Така че на фона на  сегашната политическа и финансова истерия в света, всяхо хихикане и фификане по отношение на ВЕДИЧЕСКАТА ПРОБУДЕНИЦА ще е неуместно и нездравословно. В СИМВОЛА НА НОВАТА ЕРА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ Е ЗАЛОЖЕНО НАШЕТО И ОБЩОЧОВЕШКО ПРЕОБРАЖЕНИЕ!!!

Затова трябва да сме благодарни на инициаторите-създатели на ПРОБУДЕНИЦАТА! Чрез нея можем да извършим личния си АКТ НА ПОКАЯНИЕ, към нашата ВЕЛИКА МАЙКА-БЪЛГАРИЯ! Тя ще ни я даде, за да изпълним мисията си. Не вехтозаветният Давид, а НОВИЯТ ХЕРАКЪЛ може да почисти наспорените Авгиеви обори както по света, така и у нас! Отговорността е всеобща и изборът е ясен!!!

Христо ТАНЕВ

художник-хералдик, член на изследователското общество „ЗИЕЗИ КАНАЗ“ и гражданин на осемхилядолетна Стара Загора

 

Източник: http://www.nbp.bg/nbp/%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD/Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.