Добре дошли! Благодаря Ви, че се отбихте. Надявам се да се чувствате приятно и уютно тук, в моето място за споделяне …

Добре дошли! Благодаря Ви, че се отбихте. Надявам се да се чувствате приятно и уютно тук, в моето място за споделяне …

Третият авангард на Светлината

Третият авангард на Светлината

ТРЕТИЯТ АВАНГАРД НА СВЕТЛИНАТА

 

Мнозина сигурно ще се запитат: Какъв е този Авангарден Отряд на Светлината? Откъде се появи? Кой го роди? И защо? Кой стои зад него? Кой е Неговият Водач, Вдъхновител,наставник, Учител?

Да!  Такава е хилядолетната „правилна” традиция на земята. Жителите й искат да имат свой собствен „домашен” кумир. Да имат водач или фюрер. Да ги представя. Да им харесва. Да е дяволски хитър и ангелски хубав. А накъде ги води – няма значение – негова си работа. Хубаво е да си зад водача велик. Той да му мисли, той да обира негативите и отговорностите….На тебе ти стига, че носиш казионни ботуши /казионно – служебно, безплатно, аванта/, висиш до казармения казан и чакаш да ти сипят, без да те  е еня дали си заслужил или не, защото като ти кажат да викаш „Ура!” – викаш. Казват да мълчиш – мълчиш. Такива ви искат всички водачи от Агарта, Шамбала и Другата Ложа, сякаш са се наговорили. Това искат и фюрерчетата на всички стари и новоизлюпени ”братски” общества и общности и тем подобни „духовни” групировки и всичките с т.нар. „нестопанска” /разбирай немеркантилна, неизгодна уж за тях/ цел. Всяко фюрерче, независимо от какъв калибър е, включително и църковно-религиозните, си стои в топлия кабинет /храм/, а е раздало на феновете си /вярващите/ по една своя снимка. Феновете се радват, гледат я постоянно и я държат до сърцето си. Фюрерчето е изпратило неколцина свои наемници, на които плаща не само добре, а само много добре, за да следят за „правилната ориентация” на феновете, спускайки долу идеи и задачи /разбирай „хляб и зрелища”/

Всички са доволни, уж „хепи енд”, но завесата още не е спусната. Феновете още не могат да проумеят, че когато Предводителят не е между тях, а им дава само образа си, това е все едно вместо огън, който свети, топли и върши работа, да ти дадат снимка на огъня и да ти кажат: Дерзай! Стопли се!

Такова е сега положението. Ще бъдем пределно ясни, пределно кратки и пределно откровени. Какво е Третият Авангард на Светлината на планетата Земя? Това е монолитна съвкупност от абсолютни съидейници, съмишленици и съработници, едни от най-изявените и предани светли небесни представители, въплътени в човешки тела на земята.

Защо бе създаден и спуснат „долу” Авангардът? Защото ясно се видя, че Божествената Мисия, която никога не е преставала, но набра неимоверна скорост и бистрота, след великата пожертвователност на Спасителя и дейността на неговата Школа, може да се изпълни не от вече самозабравилите се стари и утвърдени фюрери със старобиблейски методи, тактики и стратегии, а само и единствено от БЕЗЗАВЕТНО ПРЕДАНИ САМОПОЖЕРТВОВАТЕЛНИ И БЕЗКРАЙНО ЛЮБЕЩИ БОГ И БЛИЖНИЯ СИ, НАПРЕДНАЛИ Светли Същности.

Можем спокойно да кажем, че Новият Месия е вече тука, на земята. Избраникът слезе, както се очакваше ЕЗДАЧ на  БЯЛ КОН и вече чука на вратата на душите и сърцата ви.

Авангардният отряд на Светлината е месията. Той е Ездачът. Това е съвкупният, събирателен, колективен и единосъщен образ на множество най-прекрасни, най-верни, най-изявени, най-опитни и пожертвователни светли духове, въплътени тука. Това е един невероятно сплотен, здрав и безкомпромисен колектив. Всеки един истински негов член е готов всеки миг да заложи здравето и живота си, спокойствието си, имането си и всичко мило и драго, в името и задачата на Мисията. Всеки един представител на Отряда на Светлината се води редник, но той винаги може да води, учи и командва и помага на всеки според силите и възможностите си в големия жив Божествен Организъм на Авангарда. В този отряд има абсолютно равнопоставяне на всички и във всичко, което е и Божественият ред на нещата. Разлика се явява само в опитността, затова най-опитните са старейшините. Всеки воин от Отряда на Светлината е една животоподдържаща клетка, готова веднага да умре, но с нейната светлина и топлина Мисията да направи още една крачка.

Ето това е простата, но Велика разлика между досегашните ръководители и сегашния Светъл Колектив.

Белият кон също вече е тука. Това е Божествена Сила, Красота и Хармония, това е най-мощната светлинна енергия, с която работи Авангардът и която му е дадена  без мяра. Третият Авангард на Светлината е божественият колектив на Земята, който има неограничени пълномощия за изпълнение на Мисията. А нейната същност винаги е била, е и ще бъде Божествената Любов, Божествената Мъдрост и Божествената Истина, да станат достояние на всяка разумна същност във Вселената. Сега тече Мисия – Земя. И завършекът на това дело вече се вижда. Божественият колектив на Светлината ще положи всички усилия, за да пълни умовете на хората със светлина, душите им – с топлина, сърцата им – с любов, телата им – със сила, за да почувствуват пробудените подкрепата на Божията десница.

Ще изясним още някои основни неща от работата на Авангарда в границите на Мисията.

Първо: Основна задача на Третият Авангарден Отряд на Светлината е да работи с умовете, душите и сърцата на колебаещите се, на съмняващите се, на неориентираните в обстановката човешки същества, на лутащата се в тъмното многомилионна човешка маса, която всички енергийни хитреци използват най-безскрупулно и безцеремонно за своите си цели.

С това огромно люшкащо се мнозинство Авангардът ще работи нежно, внимателно, с безкрайна любов, разбиране и самопожертвувателност. За да „разминира” главите им и майчински да разшири съзнанието им, да внесе светлина в умовете им, топлина – в душите им, чисти и оптимистични чувства в сърцата им. За да може да изправят погрешките си и да тръгнат по Пътя /сега те пак вървят по Него, тъй като друг път няма/, но да тръгнат съзнателно и отговорно, с Христовия мир и Христовата любов към съвършенството и Вечната Светлина на Живота.

Второ: Как ще работи Авангардният Отряд с останалите? Ще цитираме  „Откровението”, гл. 22, ст. 11: „Неправедният нека върши още неправда, нечистият нека още се скверни, праведният нека върши още правда, а светият нека още осветява.”

Праведните, свети и чисти люде, са естествени поддръжници, съюзници и членове на Светлите Сили и на самия Авангард. Това е ясно.

Трето: Как стоят нещата с неправедните, грешните, нечестивите? Значително по-иначе. Редовите престъпни елементи ще бъдат оставени на доизживяване, точно както е описано по-горе. Но техните ръководители, подбудители, наставници, които добре знаят нещата, но се опитват понякога да надхитрят и Лукавия, заобикаляйки Морално-Етичния Кодекс на Вселената, къде от егоцентризъм и мания за величие, комерсиалност и лична изгода, къде от мързел, неверие и криворазбрана традиция, всички те ще получат веднага „наградата, според делата си” Откровение, гл. 22, ст.12

Мина времето на „со кротце” и „со благо” и на „кадифените ръкавици” спрямо тях. Ще бъдат озаптени и сложени на място с „огнен меч” и „желязна тояга”.

Ако не се съобразяват навреме с новосъздадената обстановка, членовете на Другата Ложа, ще усетят незабавно „желязната хватка” на Авангарда.

Никой ръководител-грешник, колкото и абсолютен да е, няма да бъде лишен насилствено от физическия си живот. Авангардът не използва за „разчистване на сметките си” методите на мафията, специалните служби и на корумпираната и недемократична власт. Червеният цвят на мантията на Месията означава, че съгрешилите земни водачи, ще получат възмездие според делата си. И ще бъдат вкарани в Пътя чрез Любов и Истина. За всички, това ще бъдат много изненади д продължителни и доста неприятни преживявания.

Имаме право да кажем още една Голяма Божествена Истина, която човечеството чака от отдавна. Много души тя ще успокои и възрадва, а другите ще разберат, че техният „долче вита” свърши.

Новият Месия отдавна е определен, като космическа и физическа монада, като ярък представител и Образ лице на Отца, Сина и Светия дух и на всички Светли Небесни Сили. Той е един от Дванадесетте Елохима, най-висши членове на Братския Съвет на Вселената.

Засега няма да уточняваме Личността Му, само ще кажем, че е неуморим, енергичен, верен, пожертвувателен, милосърден, но строг Божи Ангел и Син Божи, на когото едно от имената буквално означава Точният Божи Глас или съвършеното Слово Божие. За него сам Учителя казва: „Христос има много лица и много имена. Той ще слезе пак като Месия, само че чрез Един от най-светлите и най-велики небесни Архангели.” Той е Избраникът, Помазаникът, Месията. Той е прекият ръководител на Третия Авангард на Светлината, с когото Сговора /ядрото на Авангарда/ има пряка и непреривна връзка. Той ръководи мисията, но само в крайни случаи дава съвети и инструкции.

Всичко се решава в ежедневието от Сговора /ядрото на авангарда/, който изпълнява функциите на консултативен /експертен/ съвет. Сговорът е десетчленен. В него влизат най-опитните представители на Отряда. Сговорът постига пълно съгласие при решаването на въпросите и едва тогава, за да се претворят те в действие, получават подкрепата на целия колектив.

Авангардът на Светлината не търпи провокации, ежби, противопоставяне, крамоли и кариеристични наклонности. Всичко това не се заражда в него. Едни от критериите за членство са: да даваш повече, отколкото да вземаш и да си с почти незабележимо присъствие, т.е. смирен. Това е божествена равнопоставеност. Всеки воин на Авангарда е една клетка, важна за своя орган и за целия организъм. Тя върши мълчаливо и всеотдайно своята работа. Раковите клетки патологизират, защото губят връзка с Щаба. Те могат да нараснат хилядократно. Духовният организъм не търпи ракови образувания.

Но не само в елитния състав е силата на Отряда на Светлината. Колективният Ум, Колективното Сърце и Колективната Десница наистина правят чудеса. Но силата и мощта на Авангарда са в Божествената подкрепа, в Христовия Дух, който непрекъснато бди над него. Всеки един член на Силите на Светлината абсолютно спазва принципите на морално Етичния Кодекс на Вселената, тоест Вселенската Конституция. Всеки един жител на планетата Земя трябва да се запознае с тях и да ги спазва. Всеки един трябва да осъзнае, че не е отделен самостоятелен и изолиран индивид, а неразривна част от Цялото, от Христовия Дух, от Христовата Мисъл, от Христовата Любов и от неговото Дело.

Ще добавим, без да уточняваме време и срок, че Новият Месия ще слезе лично да инспектира Земята и да види как върви Мисията в раздел Развръзка. Защото наистина Развръзката започна. Колцина обаче ще имат отворени очи, за да го видят и отворени уши, за да го чуят. Хората непрекъснато затъващи в материалното ежедневие, теглени към дъното от гордост, егоизъм, завист, алчност, похотливост и невежество, ще забравят да напълнят светилниците си, като неразумните девици, и няма да дочакат Младоженеца, а Той ще дойде и ще заключи вратата.

Месията вече е слязъл чрез верните си воини, ще слезе и Сам. Сигурно пак е, че едни ще го приветстват, а други – охулят. И това ще продължи дотогава, докато Мисията не победи. А Мисията е, това е Божествената Любов, Божествената Мъдрост, Божествената Истина – в действие.

„Братя и сестри, майки и бащи, приятели и странници, слуги и господари, учители и ученици, вий, радетели на живота, отворете сърцата си за доброто и бъдете като този извор….”

На 25 юли 1930 година в 12 часа на обяд, в празничен ден, Учителя освещава чешмата „Ръцете, които дават”, намираща се непосредствено до Второто езеро на Седемте рилски езера и пише тези редове върху скалата на чешмата. Този надпис послание не е загубил живото си послание и днес.

Божествените работи са гениално прости и съвършени. Понякога толкова ясни и така близки и познати, че не ги забелязваме. А те са тук, сега и между нас. Истинският Христов дух е навсякъде. И никога дори и за миг, не е напускал нито планетата земя, нито България.

И Мисията на българите, за която говори Учителя и за която има пророчески белези и знаци на стотици места по света /разбира се отдавна прилежно скрити в угода на някой/ вече тече по-бързо и набира мощ. Тя, естествено, не преставала да работи още от времето на богомилските общини, а и много преди тях. Както е писано: „Българите са духовната мая на човечеството!” България е духовната врата на света, през която трябва да мине всеки, за да се прероди.”, „България е църквата на планетата!”

И това са пророчески цитати, а не думи на Шехезерада.

И какво по-голямо доказателство на гореказаното от това, че Авангардният Отряд на Светлината е в България. Друго и не е необходимо. Защото рано или късно всеки ще го усети.

Ние, членовете на СГОВОРА на Третият Авангард на Светлината, работещ през 21 век на планетата Земя, със седалище богоизбраната и богопосочена земя България, се обръщаме с ПРИЗИВ към българите. Но за да бъдем максимално ясни, максимално отговорни и максимално почтени, ще уточним: Българите са два вида – българи по плът и българи по дух. Ние не призоваваме българите по плът да станат наши съмишленици, съидейници и съработници, защото не са длъжни да го сторят. Те са освободени „свише” от това. Но някои от тях, ако искат с чисто сърце и душа и с всеотдайност да работят за мисията, посвещавайки се на Бога и ближния си, нека заповядат. Ще ги приемем в обятията си.

НИЕ ПРИЗАВАВАМЕ БЪЛГАРИТЕ ПО ДУХ, които са естествени наши съюзници, които са изпратени Тука и Сега, за да се включат сърцато и беззаветно в ДЕЛОТО ни. Те са определени за това! И техният брой е едва петстотин хиляди души в целия свят.

Не е българин оня, който има българска лична карта и български паспорт и „случайно” живее и има бизнес и имоти на българска земя. Българин е оня, който милее и за човешкото, и за духовното и за Божественото – еднакво. Българин е оня, който без колебание, ще отсече любимата си череша и ще я направи топ, който е готов да заложи имота си и къщата си, не за преуспяване на някакво бизнесче и повишаване на материалното си състояние, а за да купи пушка-бойлия и барут. В името на свободата! За нея, Свободата, с имота и къщата си, залага и живота си! Това е Българският Дух, независимо от цвета на кожата, етноса, религията, майчиния език и местопребиваването му.

ГОСПОДИ! БЛАГОСЛОВИ ГОСПОДИ, ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ!

Към тези Български Души се обръщаме:

Елате под крилото на Квачката!

Хванете се за ръката на Баща си!

Вие, разпилени и разпиляващи сили, средства и енергия по разни религиозни, полурелигиозни, духовни и полудуховни общности и общества, по ордени, орди, секции и секти, организации и партии, групички, групи и групировки, компании и кампании, фондации, асоциации и корпорации, армии, корпуси и всевъзможни други множества. Вие, единаци, самотници и индивидуалисти! Вие, инакомислещи и нестандартни, гении! Вие, които досега сте се прекланяли пред доказани и недоказани сиви кумири /които толкова много са се смесили едните в другите, че са станали един цвят и една топка, която нашия Баща скоро ще изрита извън игрището/

ОСТАВЕТЕ КУМИРИТЕ!

ОСВЕСТЕТЕ СЕ!

Сърцата и душите ни са отворени за всички вас, както е отворена Вратата на безмерната Христова Любов, на Неговото Велико милосърдие и Правелика Саможертва.

Това е простата и очевидна истина!

Другото е от Лукаваго!

Другото е една добре скалъпена илюзия, едно непрекъснато шоу, промиващо мозъците, душите и сърцата ви.

ЕЛАТЕ ДА РАБОТИМ ЗА СВЕТЛИНАТА!

Длъжни сме да го направим! Нито един от нас не е роден тук и сега случайно.

Бог и Неговото Слово

Е

Истината

Надеждата и

Спасението на

Арийската раса

 

Източник: https://imadrugpat.org/avangard.htmВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *